Thứ tư, 27/10/2021 - 11 giờ 57 phút, sáng

LIÊN KẾT WEBSITE

CÁC CÔNG TRÌNH

Lô Q Nam Thăng Long năm 2015

Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Lĩnh Nam
Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Lĩnh Nam
Trụ sở làm việc Báo tài nguyên môi trường
Xây dựng Nhà biệt thự Lô Q khu Nam Thăng Long
Xây dựng Nhà biệt thự Lô Q khu Nam Thăng Long
Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY:

Công ty cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội là Doanh nghiệp hạng 1 có tổ chức bộ máy;

1. Tổ chức chính trị:

- Tổ chức Đảng bộ Công ty trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị.

- Tổ chức Công đoàn Công ty trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị.

- Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Công ty trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị.

2. Tổ chức bộ máy sản xuất, kinh doanh của Công ty;

a. Bộ máy lãnh đạo, quản lý;

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên.

- Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên.

- Ban Giám đốc gồm Giám đốc Công ty và 03 phó Giám đốc Công ty.

b. Các Phòng nghiệp vụ công ty;

- Phòng Tổ chức hành chính.

- Phòng Tài chính kế toán.

- Phòng Kế hoạch kỹ thuật.

c. Các Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc công ty;

- Xí nghiệp xây dựng số 1.

- Xí nghiệp xây dựng số 2.

- Xí nghiệp xây dựng số 4.

- Xí nghiệp xây dựng số 5.

- Xí nghiệp Quản lý và cho thuê nhà.

- Đội 6 xây dựng.

- Đội máy

 

CÁC CÔNG TRÌNH


Lô Q Nam Thăng Long năm 2015
Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Khương Thượng
Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Khương Thượng
Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục
Nhà di dân Dịch Vọng Cầu Giấy