Thứ ba, 26/01/2021 - 2 giờ 49 phút, chiều

LIÊN KẾT WEBSITE

CÁC CÔNG TRÌNH

Lô Q Nam Thăng Long năm 2015

Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Lĩnh Nam
Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Lĩnh Nam
Trụ sở làm việc Báo tài nguyên môi trường
Xây dựng Nhà biệt thự Lô Q khu Nam Thăng Long
Xây dựng Nhà biệt thự Lô Q khu Nam Thăng Long
Công trình đang thực hiện
Công trình Nhà vận động viên cấp cao Hà Nội - Đơn nguyên 2
Công trình Nhà vận động viên cấp cao Hà Nội - Đơn nguyên 2
Công trình Trường Hà Nội Amsterdam
Thi công hạ tầngTrường Hà Nội Amsterdam

Thi công hạ tầngTrường Hà Nội Amsterdam

Công trình Trụ sở báo Tài Nguyên
Công trình Trụ sở báo Tài Nguyên

Công trình móng Trung tâm thương mại Nam Thăng Long


Công trình móng Trung tâm thương mại Nam Thăng Long
Công trình móng Trung tâm thương mại Nam Thăng Long
Thi công cải tạo, kè hồ Đống Đa
Ép cọc BTCT tại Trường Bồi dưỡng cán bộ-XN2 thi công
 

CÁC CÔNG TRÌNH


Lô Q Nam Thăng Long năm 2015
Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Khương Thượng
Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Khương Thượng
Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục
Nhà di dân Dịch Vọng Cầu Giấy