Thứ tư, 27/10/2021 - 11 giờ 32 phút, sáng

LIÊN KẾT WEBSITE

CÁC CÔNG TRÌNH

Lô Q Nam Thăng Long năm 2015

Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Lĩnh Nam
Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Lĩnh Nam
Trụ sở làm việc Báo tài nguyên môi trường
Xây dựng Nhà biệt thự Lô Q khu Nam Thăng Long
Xây dựng Nhà biệt thự Lô Q khu Nam Thăng Long
Thông tin cổ đông

CH5: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung lần thứ nhất

Cập nhật Thứ năm, 08/09/2011

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 14/2010/GCNCP-VSD-1 ngày 08/09/2011 thay đổi lần thứ nhất do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

- Tổ chức đăng ký:

CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội

- Tên giao dịch:

CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội

- Trụ sở chính:

Số 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

- Điện thoại:

043 - 8562044

- Fax:

043 - 5622753

- Vốn điều lệ:

34,000,000,000 đồng

Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 08/09/2011

- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội

- Mã chứng khoán:

CH5

- Mã ISIN:

VN000000CH52

- Sàn giao dịch:

OTC

- Mệnh giá:

10,000 đồng

- Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng CK bổ sung:

1,150,000 cổ phiếu

- Giá trị CK bổ sung:

11,500,000,000 đồng

- Tổng số lượng CK:

3,400,000 cổ phiếu

- Tổng giá trị CK:

34,000,000,000 đồng

- Hình thức đăng ký:

Ghi sổ

 

Nguồn: Website Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD

http://www.vsd.vn/7295p4c23/ch5-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-bo-sung-lan-thu-nhat.htm

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 14/2010/GCNCP-VSD ngày 19/01/2010 và cấp mã chứng khoán cho Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội, cụ thể:

 

 

 

 

Tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội

Tên giao dịch:

HaNoi Construction Joint Stock Company No 5

Trụ sở chính:

Số 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 3856 2044           Fax: (84-4) 3562 2753

Vốn điều lệ:

22.500.000.000 đồng

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103012995 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2006.

Đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại VSD kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2010.

- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội

- Mã chứng khoán:

CH5

- Mã ISIN:

VN000000CH52

- Mệnh giá:

10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.250.000 cổ phiếu

(Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 22.500.000.000 đồng

(Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu  đồng)

- Hình thức đăng  ký:

Ghi sổ

 

Nguồn Công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

http://www.bsc.com.vn/News/2010/1/20/79060.aspx

 

CÁC CÔNG TRÌNH


Lô Q Nam Thăng Long năm 2015
Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Khương Thượng
Thoát nước giai đoạn 2 của Thành Phố  CP9 - tuyến Khương Thượng
Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục
Nhà di dân Dịch Vọng Cầu Giấy