Đoàn thanh niên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội với 05 chi đoàn cơ sở, trực thuộc Đoàn TNCS HCM Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị. Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội luôn là lực lượng đông đảo, nòng cốt có mặt trên tất cả hoạt động SXKD của Công ty. Là lực lượng có trình độ, năng động, nhiệt huyết, luôn tiên phong đi đầu trong các hoạt động phong trào cũng như trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty luôn coi đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích trong công tác sản xuất kinh doanh. Luôn đặt đoàn viên thanh niên ở vị trí trọng tâm, bồi dưỡng, phát huy nhân tố nguồn lực của Tổ chức đoàn. Mỗi đoàn viên thanh niên nên có ý thức tự chủ, sáng tạo, có tinh thần khắc phục khó khăn hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn TN Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội tập trung và bám sát vào các phong trào do Đoàn thanh niên Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị và Thành đoàn Hà Nội phát động. Các hoạt động tập trung  theo các chủ đề, phát động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, Thủ đô. Các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên, Đoàn viên, thanh niên tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để chào mừng ngày 26/3 và kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, hằng năm được sự nhất trí của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, BCH Đoàn thanh niên Công ty tổ chức cho toàn thể đoàn viên thanh niên các buổi sinh hoạt đoàn kết hợp thăm quan, dã ngoại nhằm tổng kết các hoạt động của công tác đoàn và giao lưu tăng cường sự đoàn kết giữa các Đoàn viên thanh niên trong Công ty.