Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (Tiền thân là Công ty Xây dựng Thực nghiệm trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội được thành lập tháng 03 năm 1969) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC). Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần theo quyết định số 2713/QĐ – UBND ngày 09/06/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Tên Công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

Tên giao dịch: HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO5

Tên viết tắt:  HCJSC5

Xem chi tiết

Lĩnh vực hoạt động

THI CÔNG XÂY LẮP

ĐẦU TƯ DỰ ÁN

BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ VĂN PHÒNG

CHO THUÊ THIẾT BỊ, MÁY THI CÔNG

Thư viện video

THƯ VIỆN VIDEO

Thư viện ảnh