Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (Tiền thân là Công  trường Xây dựng Thực nghiệm trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội được thành lập tháng 03 năm 1969) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC). Công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần theo quyết định số 2713/QĐ – UBND ngày 09/06/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

1. Tên Công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

 • Tên giao dịch: HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO5
 • Tên viết tắt:  HCJSC5

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà  Nội, Việt Nam

 • Điện thoại: 024.38562044
 • Website: www.ch5.vn

3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

 • Họ và tên: Phạm Minh Hải
 • Chức danh:  Giám đốc
 • Dân tộc: Kinh
 • Quốc tịch: Việt Nam.

4. Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư

Phát triển Hạ tầng Đô thị có đủ tư cách pháp nhân kinh doanh theo quy định của Nhà nước:

 • Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số: 0103012995. Đăng ký lần đầu, ngày 30/06/2006.
 • Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần. Mã số doanh nghiệp: 0100105493. Đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 29/05/2018.

5. Ngành, nghề kinh doanh chính:

 • Xây dựng các công trình dân dụng, công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cầu cống, cấp thoát nước và một số hạng mục kỹ thuật khác) xây dựng các công trình thể thao.
 • Kinh doanh cho thuê văn phòng.
 • Cho thuê thiết bị, máy móc.
 • Kinh doanh khách sạn và các dịch vụ liên quan.