Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội với 05 chi đoàn thuộc Đoàn thanh niên Công ty. Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước Đoàn thanh niên Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội luôn là lực lượng lòng cốt của Công ty trong các hoạt động phong trào cũng như sản xuất kinh doanh góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Trong năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, các đồng chí lãnh đạo các Phòng, các xí nghiệp cùng với sự đoàn kết, nhất trí của các Đồng chí đoàn viên trong Công ty, các Chi đoàn đã tích cực thi đua trong lao động, sản xuất góp phần cùng Công ty thực hiện nhiệm vụ sản suất kinh doanh.

Phong trào Đoàn TN Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội, trong những năm qua đã tập trung và bám sát vào các phong trào do Đoàn thanh niên Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và Thành đoàn Hà Nội phát động. Các hoạt động tập trung  theo các chủ đề, phát động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, Thủ đô. Các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên, Đoàn viên, thanh niên CSHCM tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để chào mừng ngày 26/3 và kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM được sự nhất trí của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty hằng năm BCH Đoàn thanh niên Công ty tổ chức cho toàn thể đoàn viên thanh niên các buổi sinh hoạt đoàn kết hợp thăm quan, dã ngoại nhằm tổng kết các hoạt động của công tác Đoàn và giao lưu tăng cường sự đoàn kết giữa các Đoàn viên thanh niên trong Công ty.