Cờ Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội tặng Đơn Vị Xuất Sắc Phong Trào Thi Đua năm 2009

Cờ Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội tặng Đơn Vị Xuất Sắc Phong Trào Thi Đua năm 2015

Bằng khen của Chủ tịch UBND – TP – Đã có thành tích trong công tác an toàn – vệ sinh lao động, phồng chống cháy nổ năm 2009

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HN – Có thành tích trong việc triển khai thực hiện công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HN – Đã có thành tích trong việc tổ chức thực hiện công trình Trường mần non Hoa Sen tại phường Trung Liệt – quận Đống Đa năm 2013

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HN – Có thành tích trong việc triển khai thực hiện công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010-1

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HN – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014

Bằng khen Của Chủ tịch UBND TP HN khen tặng Công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 khối Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội