Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội Thông báo về việc chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

Bài viết cùng chủ đề: