Công ty và cá nhân nhận bằng khen của thành phố

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu do dịch bệnh Covid-19, ngành xây dựng nói chung và Công ty chúng ta nói riêng do tác động từ việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn.

Khó khăn đầu tiên và ảnh hướng lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty là việc phải cắt, giảm giá thuê văn phòng trong thời kỳ dịch bệnh.

Mặc dù Công ty có hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2020 chuyển sang có giá trị lớn (232 tỷ đồng) nhưng một số công trình lại gặp khó khăn do Chủ đầu tư không thu xếp được vốn như công trình Phần thân tòa nhà HH3 – 360 Giải Phóng hoặc giải phóng mặt bằng chậm như công trình Đường nối Đại học Mỏ địa chất và Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Năng lực cạnh tranh của Công ty và các xí nghiệp vẫn còn hạn chế nên đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

Trong hoàn cảnh khó khăn trên, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể người lao động. Công ty đã đạt được bằng khen của Thành phố Hà Nội trao tặng tập thể và cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 khối Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Bài viết cùng chủ đề: