LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 1. Vốn điều lệ

Vốn Điều lệ:  37.324.500.000đ ( Ba mươi bảy tỷ, ba trăm hai mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn )

Trong đó:

 

  • Vốn Nhà nước do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) Nắm giữ là đại diện: 13.552.500.000,0đ  chiếm tỷ lệ: 36,31%
  • Vốn của các cổ đông khác:   23.772.000.000,0đ   chiếm tỷ lệ :  63,69%

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 3.732.450 CP

2. Nghành, nghề kinh doanh:

  • Xây dựng các công trình dân dụng, công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cầu cống, cấp thoát nước và một số hạng mục kỹ thuật khác) xây dựng các công trình thể thao …
  • Kinh doanh cho thuê văn phòng và các dịch vụ liên quan.
  • Cho thuê thiết bị, máy móc.
  • Kinh doanh khách sạn và các dịch vụ liên quan
  • Địa bàn hoạt động chính:  Trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

3. Người đại diện theo pháp luật:

Ông Phạm Minh Hải – Chức danh: Giám đốc