Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2020. Triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021

Thực hiện chương trình công tác Công đoàn năm 2020 của Công đoàn Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị, được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Tổng Công ty, ngày 19/01/2021 Công đoàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2021.

Đến dự Hội nghị, có đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, các đ/c Trưởng, Phó các Ban LĐLĐ TP. Về phía Tổng Công ty, có đồng chí Giang Quốc Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Luyến – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Huy Thành – Nguyên Phó Tổng giám đốc, Nguyên Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; và các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty. Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2020.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Công đoàn Tổng Công ty đã chủ động tham gia quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; đảm bảo việc làm và các quyền lợi cho người lao động, tập trung chỉ đạo: Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể. Năm 2020, mặc dù nền kinh tế cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, song các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty đã cố gắng đảm bảo việc làm, tiền lương của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, các đơn vị thuộc Tổng Công ty tương đối ổn định, mức lương của công nhân, viên chức, lao động đạt 8,1 triệu đồng/người/tháng. Công đoàn Tổng công ty đã kết hợp với Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ 30 triệu đồng và 20kg gạo tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước vẫn được triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Tổng Công ty năm 2020. Năm 2020, trong bối cảnh cả nước cũng như Thủ đô thực hiện nhiệm vụ “kép”: vừa tập trung phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch, cán bộ Công đoàn phải luôn hiểu được chính sách, để tham gia thực hiện, đúng, trúng, hiệu quả tại cơ sở, qua đó nâng cao vị thế đại diện cho người lao động của tổ chức công đoàn.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thăng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể các công đoàn cơ sở. Công đoàn Tổng Công ty phấn đấu kết nạp 100% người lao động mới ký hợp đồng vào tổ chức Công đoàn, 90% CĐCS đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh; 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn; Phấn đấu 100% DN nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động, 95% trở lên CNVCLĐ được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các Công đoàn cơ sở hưởng ứng phong trào thi đua do đồng chí Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị phát động.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty, Ông Giang Quốc Trung – Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu chỉ đạo, khen ngợi các hoạt động và thành tích trong năm 2020 của Công đoàn Tổng Công ty đã đạt được, nhắc nhở, giao nhiệm vụ năm 2021 cho hoạt động Công đoàn Tổng Công ty.

Ghi nhận những kết quả Công đoàn Tổng Công ty đã đạt được trong năm 2020. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho cá nhân đ/c Nguyễn Huy Thành, Nguyên Phó Tổng Giám đốc, Nguyên Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua CNVCLĐ năm 2020 cho Công đoàn Tổng Công ty.

Công đoàn Tổng Công ty xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; Các đồng chí trong ban Lãnh đạo Tổng Công ty và các Công ty thành viên đã hết sức quan tâm dành thời gian quý báu đến dự Hội nghị để các phong trào, hoạt động Công đoàn Tổng Công ty ngày càng phát triển tốt hơn. Đồng thời tạo điều kiện để Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 của mình trong công tác chăm sóc, chăm lo cho đời sống của CNVCLĐ toàn Tổng Công ty./.