HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG; CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT – KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (UDIC)

Ngày 18/07/2023 Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng; Công tác Lãnh đạo; Chỉ đạo sản xuất – Kinh Doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng Ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) được tổ chức tại Hội trường tầng 28 – Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội – Số 101 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội vinh dự là đơn vị được Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị chọn là nơi tổ chức Hội Nghị.

Diễn biến của Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng; Công tác Lãnh đạo; Chỉ đạo sản xuất – Kinh Doanh 6 tháng đầu năm

và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm:

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng; Công tác Lãnh đạo; Chỉ đạo sản xuất – Kinh Doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nội dung chương trình.