Hội nghị người lao động năm 2024 – Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

Ngày 22/3/2024 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024. Về dự với hội nghị có Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó chủ tịch Công Đoàn; Chủ nhiệm UBKT; Trưởng ban nữ công Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC).

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị cũng thực hiện chức năng là nơi đối thoại giữa Người sử dụng lao động và Người lao động theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó chủ tịch Công Đoàn; Chủ nhiệm UBKT; Trưởng ban nữ công Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) phát biểu với Hội nghị

Ông Phạm Minh Hải – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo và đối thoại tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó chủ tịch Công Đoàn; Chủ nhiệm UBKT; Trưởng ban nữ công Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển

Hạ tầng Đô thị (UDIC) trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể được Công ty Cổ Phần xây dựng số 5 Hà Nội khen thưởng

Sau gần 2 giờ Hội nghị làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ với tinh thần đoàn kết và xây dựng, Hội nghị toàn thể người lao động Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội đã thành công tốt đẹp.  Hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, đồng thuận, thống nhất với các bản báo cáo của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội và BCH Công đoàn Công ty. Các tham luận, đối thoại của người lao động đã toát lên được sự chỉ đạo đúng đắn, đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể. Phát huy nội lực để giữ vững ổn định và phát triển Công ty, nâng cao đời sống của người lao động.

Bài viết cùng chủ đề: