Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 05/05/2023 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Đại hội công đoàn năm 2023. Về dự với hội nghị có Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó chủ tịch Công Đoàn, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC).

Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2023 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đề xuất đề án nhân sự, biểu quyết, và tiến hành bầu cử Ban chấp hành công đoàn, Chủ tịch Công đoàn khóa mới, Danh sách đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị, khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn cảnh Đại hội

Bà Phạm Thanh Thủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2016-2023 đọc Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2016-2023 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Trần Thị Vân Anh – Phó chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban nữ công đọc tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Đức Nhân – Phó Giám đốc Công điều hành Đại hội – Thông qua các đề án nhân sự và biểu quyết Danh sách BCH Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn khóa mới, Đại biểu dự đại hội Công đoàn Tổng Công ty đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị, khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó Chủ tịch Công Đoàn, Trưởng Ban Nữ Công Công đoàn Tổng Công ty phát biểu với Đại hội.

Ông Phạm Minh Hải – Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội  – lên phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

Đại hội tiến hành bầu cử BCH công đoàn, Chủ tịch Công đoàn công ty, khóa XV, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại biểu dự Đại hội công đoàn Tổng công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban chấp hành công đoàn, Chủ tịch Công đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt.

Tặng hoa đồng chí thôi không tham gia BCH Công đoàn khóa mới

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2023-208 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nội dung chương trình đã được thông qua.

Bài viết cùng chủ đề: