Hội nghị người lao động năm 2023 – Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội

Ngày 23/3/2023 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023. Về dự với hội nghị có Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC).

Hội nghị nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị cũng thực hiện chức năng là nơi đối thoại giữa Người sử dụng lao động và Người lao động theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty phát biểu với Hội nghị

Ông Phạm Minh Hải – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo và đối thoại tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể

được Công ty Cổ Phần xây dựng số 5 Hà Nội khen thưởng

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương Hội nghị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nội dung chương trình đã được thông qua.